Rostlinná výroba

Společnost hospodaří v řepařské výrobní oblasti na rozhraní 3 okresů a to Hradec Králové, Nymburk a Kolín na 14 katastrálních územích. Celková výměra obhospodařovaných pozemků je 1.251 ha zemědělské půdy, z toho 1.225 ha orné půdy a 26 ha trvalých travních porostů. Výroba je zaměřena na pěstování obilovin na výměře přibližně 712 ha, konkrétně pšenice, ječmene ozimého, ječmene jarního a ovsa, dále 162 ha řepky, 114 ha cukrovky určené k výrobě cukru tak i pro technické využití (biolíh), na cca 10 ha pěstujeme trávu na semeno.

Dalším úkolem střediska rostlinné výroby je pěstování krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. Jde o 132 ha kukuřice, 95 ha vojtěšky a 26 ha trvalých travních porostů.

Lovčická zemědělská, a.s. 2011

Zavřít

Zavřít

Zavřít

Zavřít

Zavřít

Zavřít

Zavřít

Zavřít