představenstvo společnosti zve všechny akcionáře na valnou hromadu společnosti, která se bude konat 23.6.2023 od 9:30 hod. v zasedací místnosti společnosti (1.patro). Pozvánka na VH je dostupná v sekci „Dokumenty“.