Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov holštýnského skotu s uzavřeným obratem stáda. Chováme zhruba 530 ks skotu, z toho 260 dojnic. Bývalé vazné stáje pro chov skotu byly zrekonstruovány na volné ustájení. K tomu byla vybudována tandemová dojírna 2 x 5 míst.

V minulosti jsme přešli na inseminaci vlastním technikem, což nám přineslo jednak úsporu v nákladech a jednak se nám snížil inseminační index.