Rostlinná výroba

Společnost hospodaří v řepařské výrobní oblasti na rozhraní 3 okresů a to Hradec Králové, Nymburk a Kolín na 14 katastrálních územích.
Celková výměra obhospodařovaných pozemků je 1.335 ha zemědělské půdy, z toho 1.293 ha orné půdy a 42 ha trvalých travních porostů. Výroba je zaměřena na pěstování obilovin na výměře přibližně 750 ha, konkrétně pšenice, ječmene ozimého, ječmene jarního a ovsa, dále 170 ha řepky, 125 ha luskovin.
Dalším úkolem střediska rostlinné výroby je pěstování krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. Jde o 120 ha kukuřice, 100 ha vojtěšky a 70 ha travních porostů.

Dalším úkolem střediska rostlinné výroby je pěstování krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. Jde o 132 ha kukuřice, 95 ha vojtěšky a 26 ha trvalých travních porostů.