Lovčická zemědělská a.s.

Obchodní společnost Lovčická zemědělská a.s. vznikla 1.5.2002, základní kapitál společnosti je 62.800.000 Kč a bylo splaceno 100 %. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská prvovýroba, která se podílí na výkonech společnosti zhruba 92 %, dále pak poskytování služeb pro zemědělství, hostinská činnost, pronájem nebytových prostor, práce zemědělskými stroji a další. Zaměstnáváme zhruba 36 zaměstnanců. Roční obrat firmy je cca 60 mil. Kč. Naše společnost obhospodařuje cca 1250 ha zemědělské půdy, z toho 1225 ha orné půdy. V živočišné výrobě se zabýváme chovem krav s uzavřeným obratem stáda plemene holštýn. Hostinská činnost zabezpečuje závodní stravování pro naše zaměstnance a dále přípravu a rozvoz jídel pro firmy z obce a blízkého okolí.

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jmenuje ředitele společnosti. Řediteli je udělena prokura.

Společnost investuje nemalé finanční prostředky do koupě nových strojů a techniky a dále do dodržování zásad správné zemědělské praxe a nařízení v oblasti životního prostředí.

Lovčická zemědělská, a.s. 2011

Zavřít